Privacybeleid

Versie 3.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 03 augustus 2018.

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen in ons stelt, zeker in relatie tot de producten en diensten die wij verkopen. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy zeer goed te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en met welk doel en hoelang we ze gebruiken. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van sadel.nl. Je dient je ervan bewust te zijn dat sadel.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Sadel.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacyverklaring Sadel.nl

Sadel International B.V. (hierna te noemen Sadel), gevestigd aan Berkelse Poort 89 te Berkel en Rodenrijs, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Sadel is in de markt actief met diverse webshops en onder diverse handelsnamen. Waar in dit document gesproken wordt over Sadel worden ook zeker de webshops en handelsnamen bedoeld.

Contactgegevens:

Statutaire naam: Sadel International BV
Handelsnamen: Safedeliveries.nl
mc-sloten.nl
securitydiscount.nl
slotencilinder.nl
Vestigingsadres: Berkelse Poort 89
2651JX Berkel en Rodenrijs
Bezoekadres: Berkelse Poort 89
2651JX Berkel en Rodenrijs
Telefoonnummer: 010-7604048
Bereikbaar: Ons kantoor is geopend op werkdagen van 10:00 tot 17:00 (weekenddagen op afspraak).
Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van 10:00 tot 22:00, op zaterdag van 10:00 tot 22:00 en op zondag van 12:00 tot 18:00
E-mailadres: info@sadel.nl
KvK-nummer: 24173760
BTW-nummer: NL008322934B01

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sadel verwerkt je persoonsgegevens doordat je bij ons een bestelling hebt geplaatst of gebruik hebt gemaakt van een van onze websites en webshops. We verzamelen deze gegevens om hiermee jouw bestelling en je contactaanvraag zo goed mogelijk te laten verlopen en we indien noodzakelijk contact met je op te kunnen nemen over je bestelling.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Voor een beperkt aantal producten kunnen wij om uw veiligheid te beschermen om aanvullende gegevens vragen:
Deze gegevens bewaren wij zo lang als nodig voor de verwerking van uw order en worden automatisch verwijderd, uiterlijk 45 dagen nadat wij ze van jou hebben ontvangen.
– Identiteitsbewijs
– Geslacht
– Geboortedatum

Voor het afronden van je bestelling en het verwerken van de betaling wordt om een van de volgende gegevens gevraagd:
Deze gegevens vult u direct in op website van de payment service provider (betalingsverwerker) en zijn niet inzichtelijk voor Sadel.
– Rekeningnummer (IBAN)
– Creditcard gegevens
– Geslacht / Geboortedatum (bij achteraf of gespreid betalen)

Daarnaast is het ook mogelijk om andere verzoeken te doen via de website, bijvoorbeeld het aanvragen van informatie via formulieren op onze website. Hier zullen we naast je vraag of opmerking ook je naam, telefoonnummer en e-mailadres vragen, zodat we afhankelijk van de vraag of opmerking contact kunnen opnemen.

Om de kwaliteit van onze websites te verbeteren en deze gebruiksvriendelijker te maken, maken wij gebruik van een aantal analysetools, zoals Google Analytics. Dit doen wij voor al onze eigen websites. Voor deze analyse registreren wij bij jouw bezoek aan onze website de volgende gegevens:
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Ook hechten wij zeer veel waarde aan jouw ervaringen met ons bedrijf. Hiervoor versturen enquêtes. Ook bieden wij klanten de mogelijkheid om een account aan te maken op onze websites/webshops en versturen wij nieuwsbrieven.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sadel verwerkt jouw persoonsgegevens. Dit doen we voornamelijk om jouw bestelling en het bijbehorende bestelproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Jouw gegevens worden gebruikt voor:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit voor je vraag of bestelling noodzakelijk is
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op een van onze websites
– Het mogelijk te maken om na de levering van je bestelling, deze te beoordelen. Hierdoor kan de kwaliteit van onze dienstverlening verder omhoog. Ook kan, met je uitdrukkelijke toestemming, je beoordeling op onze website worden getoond om daarmee nieuwe klanten te informeren.

Voor het optimaliseren van onze website en om daarmee het gebruiksgemak te vergroten, registreren we bij het bezoek aan onze website ook gegevens. Hiermee wordt onder andere, maar niet uitsluitend, bekeken waar onze website onduidelijk is voor bezoekers of tot uitstroom leidt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Persoonsgegevens (zoals maar niet uitsluitend NAW, mailadres, telefoonnummer), blijven in ons systeem staan, zodat wij jou bij een volgende bestelling zo goed en efficiënt mogelijk kunnen helpen.
– Persoonsdocumenten (zoals een identiteitsbewijs, paspoort, aanvraagformulier, certificaat) zolang als nodig voor een goede verwerking en afhandeling van jouw bestelling. Uiterlijk 45 dagen na het uploaden van jouw documenten worden deze automatisch verwijderd.
– Gegevens over website bezoek: 4 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken jouw gegevens (uiteraard) niet voor commerciële doeleinden aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven zoals de vervoerder (zoals maar niet uitsluitend: PostNL, DHL, DPD) web development bureau (beheerder website), die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Tot slot is het voor een aantal producten, waaronder de aanvraag voor een vervangend sleutel-/beveiligingscertificaat, noodzakelijk dat wij jouw gegevens doorsturen naar de betreffende fabrikant, waaronder maar niet uitsluitend M&C, DOM, Nemef, Mauer om onze overeenkomst na te komen en jouw bestelling te kunnen leveren.
Hiervoor sturen wij de volgende gegevens door naar de betreffende fabrikant:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Kopie van je identiteitsbewijs
Voor jouw veiligheid en het voorkomen van fraude met certificaten kan de betreffende fabrikant ervoor kiezen jouw gegevens langer dan alleen noodzakelijk voor de verwerking van jouw order te bewaren. Let op: Wij oefenen geen enkele invloed uit op de bewaartermijnen van deze derde partijen zoals maar niet uitsluitend M&C, DOM, Nemef of Mauer.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De websites van Sadel maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen zoals de Google Analytics cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sadel.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij en degene die onze gegevens verwerken nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn al onze websites en webshops beveiligd met een SSL certificaat. Daarnaast hebben wij met ons web development bureau (website beheerder) de afspraak dat onze webshops altijd up-to-date gehouden worden en zodoende altijd maximaal beveiligd zijn. Mocht blijken dat er toch een beveiligingslek in onze webshops optreed, dan zal deze direct doch uiterlijk binnen 24uur worden hersteld.
Als je toch het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@sadel.nl.

Verwerkers

Voor de uitvoering van ons bedrijf en onze diensten, werken wij samen met andere bedrijven of huren wij de diensten van andere bedrijven in. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (maar niet uitsluitend) PostNL. PostNL is een van de vervoerders die de bestelling in onze webshop bij jou thuis aflevert.
Om de bestelling op het juiste adres af te leveren, moeten wij jouw naam en adresgegevens doorgeven aan bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) PostNL. PostNL verwerkt jouw gegevens met als doel om jouw bestelling bij jou thuis af te leveren. PostNL is voor ons dus een (gegevens)verwerker. Zij verwerken in opdracht van ons jouw gegevens met als doel jouw bestelling bij jou af te leveren.

Met alle bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken hebben wij een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst hebben wij onder andere vastgelegd dat onze verwerkers jouw gegevens (uiteraard) niet voor commerciële doeleinden aan derden zullen verstrekken en alleen te gebruiken voor zover nodig is voor de uitvoering van de opdracht. De gegevens blijven onder verantwoordelijkheid van Sadel en na afronding van de verwerking of na beëindiging van de overeenkomst met Sadel moeten de gegevens terug overgedragen worden aan Sadel ofwel worden vernietigd. Ons doel is dan ook om zo goed en zorgvuldig mogelijk om te gaan met jouw gegevens en er alles aan doen dat ze alleen gebruikt worden waar jij vooraf mee hebt ingestemd.

Sadel maakt onder andere gebruik van de volgende verwerkers:
– CRM / Webshopsysteem (Magento) – Hierin verwerken wij alle bestellingen;
– Vervoerders – Voor het bezorgen van bestellingen van onze klanten;
– Hosting bedrijf – Zij faciliteren onze computer servers en dataopslag;
– Boekhoudpakket – Hierin verwerken wij onze administratie;
– Accountantskantoor – Voor het controleren van onze boekhouding en maken de jaarrekeningen;
– Banken – Voor al het betalingsverkeer;
– Payment service providers – Voor het ontvangen van (maar niet uitsluitend ideal) betalingen;
– Enquete bedrijf – Voor het verzamelen van klantbeoordelingen;

Op verzoek kunnen wij een volledig overzicht sturen van alle bedrijven die voor ons gegevens verwerken waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Hiervoor kun je een verzoek emailen naar info@sadel.nl.